Kategorier
Bostad

Underhållsplaner med förebyggande åtgärder

Om du äger fastigheter och vill undvika obehagliga överraskningar behöver du upprätta underhållsplaner. Låt en konsult med erfarenhet göra jobbet åt dig.

Den som äger fastigheter med hyreslägenheter har mycket att tänka på. De boende ska inte besväras av avlopp som krånglar. Husen ska vara väl isolerade. Inte minst gäller det om hyresgästerna står för sina egna uppvärmningskostnader. Naturligtvis får det inte finnas läckage från taken och under vintern får inga istappar falla från dem och skada någon.

Fastigheter och människor har många likheter. Många låter sig regelbundet besiktigas av läkare. I vissa fall måste kroppens innanmäte fotograferas för att kontrollera om det finns några skador. På samma sätt kan en fastighets avlopp behöva undersökas. Men för att undvika att akuta problem uppkommer är det bäst att ha en underhållsplan.

Underhållsplaner och besiktning

Underhållsplaner behövs för att få till stånd överblick över en fastighets ekonomi. Alla fastigheter utsätts för förslitning. Det kan vara av väder och vind, men även boende kan vara obarmhärtiga mot ett hus. Om inte skador uppmärksammas vid en besiktning och repareras, kan de leda till allvarliga konsekvenser, exempelvis behov av stambyten eller liknande.

För en fastighetsägare står hjälpen om hörnet. Det finns konsultföretag som har lång erfarenhet av att ta fram en underhållsplan. En sådan plan ska innehålla en del basfakta om fastighetens ålder, ritningar med mera. Det ska framgå vilka reparationer och renoveringar som gjorts. Men framförallt ska planen innehålla de åtgärder som regelbundet ska genomföras för att fastighetens värde ska kunna upprätthållas.

Kategorier
Företagande

Chefsrekrytering – en vansklig uppgift

Som företagsledare måste du se till att ha kompetenta personer i chefspositioner. För att undvika misstag med en chefsrekrytering kan du ta proffs till hjälp.

Du är anställd som verkställande direktör för ett medelstort industriföretag. Själv har du blivit anställd genom att du var bekant med en ledamot i bolagets styrelse. Men nu har du fått ett problem på din hals, eftersom både din utvecklingschef och din ekonomichef har sagt upp sig. Vad de ska göra vet du inte, men du får indikationer på att de ska starta konkurrerande verksamhet.

Du tillåter att dina två chefer lämnar med omedelbar verkan. Men nu står du där med två vakanser. Eftersom verksamheten har hög utvecklingspotential måste du finna en utvecklingschef med specifikt kunnande. Du vet inte ens om sådan kompetens går att finna inom landet. Att finna en chef för ekonomiavdelningen bedömer du som enklare. Du kan till och med tänka dig en tillfällig lösning med inhyrd konsult.

Chefsrekrytering med konsulthjälp

Du har själv teknisk kompetens men den räcker inte till för driva en utvecklingsavdelning. Du har dessutom andra uppgifter att sköta. För att rekrytera chef till den tekniska utvecklingen kontaktar du ett konsultbolag. Ett sådan bolag har ett stort nätverk av potentiella chefer till ditt företag. Konsultbolaget kan dessutom hjälpa till att finna en interimskonsult, exempelvis en temporär ekonomichef.

Tillsammans med konsultfirman tar ni fram en kravspecifikation för er tilltänkta utvecklingschef. Ni beslutar att annonsera ut befattningen. Uppgiften att sålla bland inkommande ansökningar överlåter du med varm hand till rekryteringsfirman.

Kategorier
Ekonomi

Anlita en redovisningsbyrå i Stockholm och jobba med rätt sak

Om du äger ett mindre företag, men vill slippa administrativa uppgifter som löpande bokföring, finns hjälp att få. Kontakta en redovisningsbyrå i Stockholm.

Du äger ett mindre företag i utkanten av Stockholm som sysslar med agenturverksamhet. Du köper in produkter från utlandet och säljer dem på den nordiska marknaden. Du har provisionssäljare i fyra länder. Det blir mycket att hålla reda på under dagtid och kvällarna får du ägna åt administration. Bokföringen sköter du själv med hjälp av en duktig medarbetare som dock saknar formell utbildning.

Din familj vill helst umgås med dig på kvällar och helger. Din medarbetare vill ägna sig åt andra arbetsuppgifter och kundkontakter. Mot den bakgrunden kommer du till insikt om att det är dags att söka hjälp med administrationen. Men att anställa någon på heltid är inte möjligt.

Redovisningsbyrå i Stockholm – hjälp med rutiner

För att lösa dina problem kontaktar du en redovisningsbyrå i Stockholm. En sådan firma har rutiner som gör att administrationen blir effektiv. Du får naturligtvis se till att byrån får underlag så att olika transaktioner kan registreras. Betalningar gör du själv, men byrån får kontinuerligt tillgång till kontoutdrag från din bank.

I takt med att din firma växer, vill du ha styrinstrument som klargör hälsoläget i ditt företag. Intäkter och kostnader måste periodiseras korrekt för att månadsboksluten ska bli korrekta. Speciellt viktigt är det att provisionen till säljarna hamnar på rätt månad. Du driver bolaget utan revisor, men din redovisningsbyrå ser till att upprätta och lämna in årsbokslut.

Kategorier
Företagande

Saker du kan sälja via liveshopping

Att handla via liveshopping är det nya. Det är ett smart sätt att få se en produkt demonstreras och beställa den i realtid snabbt och ytterst smidigt.

För en säljare gäller det att hitta ett sätt att intressera konsumenter. Ett sätt som gör att den egna produkten sticker ut och framstår som något alldeles extra. Därtill ska helst priset också framstå som otroligt lågt. Framför allt ska det kännas som en produkt som köparen inte kan klara sig utan en enda sekund mer och måste köpa direkt.

Det är dock inte lätt att hitta ett forum där detta är möjligt. Sociala medier har på många sätt breddat marknaden för reklam, men än finns det många människor som vill ha mer än bilder för att köpa en produkt. Där kan liveshopping vara en god möjlighet för säljaren.

Så används liveshopping enkelt från en mobiltelefon

Via liveshopping kan säljaren demonstrera sin produkt. Detta kan göras snabbt eller mycket grundligt, det bestämmer den som styr livesändningen. Säljaren kan sedan moderera sin sändning via en kontrollpanel medan den pågår. Hen kan på så vis svara på frågor från spekulanter och få en känsla av vad de som tittar vill veta om produkten.

Säljaren kan sälja nästan vad som helst via liveshopping, med undantag för olagliga och farliga produkter. Inga större kunskaper kring filmskapande krävs för säljaren. Det räcker med en mobiltelefon som videokamera samt två kompisar som sköter kontrollpanelen och tekniken. Därtill är det bra om man har en ordsvada som får köparna att slå till.

Du kan hitta mer info kring liveshopping på denna sida: live-shopping.nu

Kategorier
Trafikskola

Trafikskola för körkort i Stockholm

Det finns de som skämtar om att någon har fått sitt körkort i ett flingpaket. Men sanningen är att körkort är något som man tar på en trafikskola i Stockholm.

Troligen finns det få som har körkort som inte någon gång har undrat om medtrafikanter verkligen har ett körkort. Det kan vara att man tycker att de kör helt galet och att de inte verkar ha någon som helst koll på trafikreglerna.

Men trots att utbildningen för körkort har ändrats en del under åren så är det ändå så att ett körkort är något man tar på en trafikskola i Stockholm. Och det finns en stor mängd krav för att man ska få gå vidare till teoriprov och uppkörning. Du måste först klara teoriprovet innan du får köra upp och det är mycket högt satta krav för vilka som får körkort eller ej.

Kunskapslista på trafikskola i Stockholm

För att kunna få gå vidare till ett teoriprov och en uppkörning så krävs att man har klarat av en hel lista med obligatoriska punkter. Det är något som gäller på varenda trafikskola i Stockholm, som till exempel Globens Trafikskola.

På denna lista har man punkter som ska betas av gällande hur man kör på sina körlektioner, hur man klarar sin teori med mera. Det finns även något som heter riskettan och risktvåan som man ska ha varit med på, och klarat, innan man får gå vidare. Så med andra ord är det inte speciellt enkelt att ta körkort.