Kategorier
Ekonomi

Anlita en redovisningsbyrå i Stockholm och jobba med rätt sak

Om du äger ett mindre företag, men vill slippa administrativa uppgifter som löpande bokföring, finns hjälp att få. Kontakta en redovisningsbyrå i Stockholm.

Du äger ett mindre företag i utkanten av Stockholm som sysslar med agenturverksamhet. Du köper in produkter från utlandet och säljer dem på den nordiska marknaden. Du har provisionssäljare i fyra länder. Det blir mycket att hålla reda på under dagtid och kvällarna får du ägna åt administration. Bokföringen sköter du själv med hjälp av en duktig medarbetare som dock saknar formell utbildning.

Din familj vill helst umgås med dig på kvällar och helger. Din medarbetare vill ägna sig åt andra arbetsuppgifter och kundkontakter. Mot den bakgrunden kommer du till insikt om att det är dags att söka hjälp med administrationen. Men att anställa någon på heltid är inte möjligt.

Redovisningsbyrå i Stockholm – hjälp med rutiner

För att lösa dina problem kontaktar du en redovisningsbyrå i Stockholm. En sådan firma har rutiner som gör att administrationen blir effektiv. Du får naturligtvis se till att byrån får underlag så att olika transaktioner kan registreras. Betalningar gör du själv, men byrån får kontinuerligt tillgång till kontoutdrag från din bank.

I takt med att din firma växer, vill du ha styrinstrument som klargör hälsoläget i ditt företag. Intäkter och kostnader måste periodiseras korrekt för att månadsboksluten ska bli korrekta. Speciellt viktigt är det att provisionen till säljarna hamnar på rätt månad. Du driver bolaget utan revisor, men din redovisningsbyrå ser till att upprätta och lämna in årsbokslut.