Kategorier
Bostad

Lediga lägenheter Göteborg – så hittar du rätt bostad

Ett stort problem i större städer handlar om möjligheten att hitta lediga lägenheter och bostäder. Stockholm och Göteborg har liknande problem i denna fråga. Man ser att priserna för bostadsrätter nått nästan absurda nivåer och man ser samtidigt också att det finns ett underskott av hyresrätter – och långa bostadsköer för att få någon av de som är tillgängliga. Det krävs ofta ett stort kontaktnät och en stor portion tur för att hitta en bostad som exempelvis en ung, nyinflyttad person i Göteborg.

Samtidigt finns också andra problem med att hitta lediga lägenheter i Göteborg – och några av dessa radar vi upp här nedan:

  • Höga hyror. Att hyra ut i andrahand innebär att inte att man kan sätta en egen hyra och begära en direkt orimlig summa av en hyresgäst. Det finns tydliga regler att förhålla sig till gällande påslag på den normala hyran och det handlar då om 15 %. Det är ansett som rimligt. Men, det som ofta visar sig är att en hyresvärd A) hyr ut en bostad med detta påslag på papperet medan han under bordet vill ha extra mycket betalt och B) struntar i att ens skriva ett avtal utan hyr ut utan att informera BRF:en. Det senare innebär att han också kan ta hur mycket betalt som helst.
  • Olaglig uthyrning. Som sagt, man måste kontakta hyresvärden eller sin BRF och erhålla ett godkännande innan man kan börja hyra ut en bostad i andrahand. Vilket alltså många struntar i – och där den som hyr i och med detta också har något som kan liknas vid ett skuggboende. Man kan inte sätta sitt namn på dörren, man tvingas gömma sig för grannar och man tvingas ljuga om att man bara lånar lägenheten över en väldigt kort period. Detta är långt ifrån ett drömliv.
  • Risk för att bli grundlurad. Många har redan blivit det – och fler lär följa. Upplägget är att man tittar på en lägenhet och fattar tycke för denna. Därefter betalar man deposition och hyra i förskott – bara för att upptäcka att lägenheten inte är möjlig att hyra. Här finns ett stort mörkertal då många inte vågar anmäla eller berätta om att de blivit lurade.
  • Korttidsboende. Ett problem som många upplever är att man är väldigt rotlös: man bor i en resväska och tvingas flytta från lägenhet till lägenhet utan att få fäste. Det är liksom svårt att stadga sig och planera för framtiden om man inte vet var man ska bo om två månader.

Det finns dock även ljusglimtar. En ny sida på internet har visat sig vara en trygg mellanhand mellan uthyrare av lediga lägenheter i Göteborg och de som söker efter en bostad. Samtrygg – som sidan heter – erbjuder trygga, säkra lösningar som följer de lagar och regler som finns. Att registrera sig där ger dig ett stort utbud av lägenheter att välja bland – och där varje hyresvärd är garanterat seriös. Samtrygg kollar alla medlemmar och man måste verifiera sig med hjälp av Bank-id. Det gör att risken för att bli lurad är minimal.

Kategorier
Företagande

Outsourcing av lön förenklar ditt arbete som chef

Som chef har man många arbetsuppgifter. För att det inte ska bli övermäktigt är det vanligt att tjänster köps in utifrån. Outsourcing av lön är ett exempel.

Att driva ett företag och arbeta som chef är ett stort åtagande och ansvar. Arbetsuppgifterna är ofta många och varierande och i takt med att en verksamhet expanderar är det vanligt att man som chef får allt mindre tid till kärnverksamheten.

Är du chef och känner att detta är något du känner igen dig i har du förmodligen gått i tankarna att köpa in en del tjänster utifrån. Med stor sannolikhet åtog du dig uppdraget som chef för att du brinner för det som din verksamhet sysslar med, och då vill du också så långt det är möjligt ägna dig åt just det.

Få hjälp med hela lönehanteringen eller delar av den med outsourcing av lön

En tjänst som är vanlig att outsourca till en yttre aktör är lönehanteringen. Denna i sig innehåller flera delar, så som administrering av löner, skatteberäkning, semesterlön och sådant som rör HR. Att hålla koll på allt detta kräver struktur och rutin.

Kontaktar du ett företag för outsourcing av lön kan du få hjälp med detta. Några exempel på vad du kan få hjälp med om du anlitar ett företag för outsourcing av lönehantering är tid- och avvikelserapportering, löneberäkning, betalningar, pensionsrapportering och sjukrapportering. Du behöver inte nödvändigtvis outsourca hela lönehanteringen, utan du kan välja själv hur mycket eller lite företaget du väljer att kontakta ska hantera.

Kategorier
Företagande

Fastighetsautomation vid nybyggnation – 4 viktiga anledningar

Fastighetsautomation innebär att fastighetsägare får kontroll över fastigheten. Från energiförbrukning till larm om något går sönder eller om det sker en olycka.

Vid projektering av nybyggnation av olika typer av fastigheter finns det många fördelar med att överväga fastighetsautomation. Smarta hus och byggnader som styrs smidigt är framtiden. Att kunna övervaka och fjärrstyra nästan alla funktioner i en byggnad förenklar inte bara driften, det innebär även att det blir energieffektivt och kostnadseffektivt.

Det är enklare med fastighetsautomation vid nybygge, eftersom man redan från början kan ta med behovet av automatisering. Företaget som står bakom installationen involveras i ett tidigt skede och kan sedan samarbeta nära byggherren. När fastigheten står redo får alla behöriga personer genomgång av systemen i samband med driftsättning. Nyckelpersoner lär sig enkelt hantera systemen.

4 anledningar till fastighetsautomation

Första anledningen att använda fastighetsautomation är energiförbrukning. Genom att automatiskt styra värme och ventilation och optimera utifrån verksamheten går det att spara energi. En viktig ekonomisk faktor för fastighetsägare. Andra anledningen är miljötänk. När energiförbrukningen minskas är det bra för miljön och det skapar en bättre framtid för kommande generationer.

Tredje anledningen är säkerhet. Smarta byggnader går att ställa in så de larmar vid brister eller fel. Det går larm direkt och det ökar tryggheten för de som vistas i lokalerna. Fjärde anledningen är enklare hantering av fastighetsskötsel. När allt är automatiserat krävs lite manuell hantering av system. Underhåll och service av anläggning och system blir mer automatiserat och sköts med fördel av samma företag som gjort installationen.

Kategorier
Bygg & Renovering

Renovera kontoret med enkla medel

Hur fungerar det på ert kontor? Finns arbetsglädjen hos de anställda, ges de rätt förutsättningar för att genomföra bästa möjliga jobb och finns det någonting som kan bli bättre? Som företagare finns det nästan alltid viss förbättringspotential inom de lokaler man huserar i och det finns nästan alltid skruvar att dra åt vad gäller arbetsmiljö och trivsel.

En fråga som ofta blir sidsteppad handlar om inredningen. Hur det ser ut på kontoret påverkar i allra högsta grad prestationen hos de anställda. Genom att renovera kontoret kan man skapa helt nya förutsättningar, öka trivselfaktorn och därigenom också komma att nå bättre resultat.

Dyrt? Allt beror givetvis på hur man renoverar. Genom att anlita en målerifirma i Stockholm kan man skapa en enorm förändring – utan att det kostar så mycket pengar. På samma sätt som en målare i Stockholm kan anlitas för att förändra interiören i en privatpersons bostad kan samme målare skapa ett helt nytt uttryck på ett kontor.

Anlita en målare i Stockholm och skapa ett nytt kontor

De flesta kontor i Stockholm är, så att säga, arvegods. Man tar över ett befintligt kontor som företag och man gör detta primärt av två skäl. Antingen går det så pass bra att man måste anställa fler och därigenom också ha större lokaler – eller också sker det motsatta där man kanske måste skaffa ett mindre kontor och sänka de omkostnader man har. Det är en del av spelreglerna som företag i Stockholm.

Men, det man ärver måste inte hållas intakt. Ett företag kan nästan alltid – givetvis med fastighetsägarens tillstånd och goda minne – sätta sin egen prägel på den yta man hyr. Vilket konkret kan visa sig genom att man exempelvis bygger upp ytor som ligger mer i linje med hur den egna verksamheten ser ut – hur många anställda, hur många bord behövs, finns ett behov av mer öppna ytor och kan exempelvis en konferensrum skapas på något sätt? Därtill så vill man även skapa en röd tråd som löper från inredningen till det varumärke man bygger. Har man exempelvis en logotyp och profilkläder som är röda så vill man inte husera i en lokal som är målad i gult eller blått: där vill man fånga upp det röda och skapa en igenkänning hos besökare, affärspartners och exempelvis potentiella investerare.

Det är en viktig del av att bygga ett varumärke. Folk ska känna igen sig när man ser ett företags logotyp eller gör ett besök i deras lokaler. Genom att anlita en målare i Stockholm så kan man på ett smakfullt sätt ge kunderna – och de anställda – en hemtrevlig och igenkännande känsla. Den röda tråden är viktig och här kan den skapas genom en målare i Stockholm och där exempelvis möbler, textilier och övrig interiör fångar upp de färger man som företag valt att luta sig mot.

Kategorier
Företagande

Fasta rutiner med fastighetsförvaltning i Stockholm

Vad innebär fastighetsförvaltning i Stockholm? Frågan har inte ett svar utan många. Sysslor måste utföras. Du som fastighetsägare är den som bestämmer vad som ska ingå i tjänsten.

Att äga fastigheter är utmanande och roligt men också ett stort ansvar. Som fastighetsägare och hyresvärd tar man sig an en enorm mängd uppgifter som måste skötas. Det krävs rutiner, kunskaper och förmåga till att sålla och se både detaljer och helheten.

Att vara fastighetsägare är inte som att ha ett jobb. Det är snarare som att ha tio jobb samtidigt. Vissa av dem är mer eller mindre heltidsjobb medan andra är extrasysslor. Det innebär inte att något av dem varken kan glömmas bort eller slarvas med. Som hyresvärd lever du på ditt goda rykte när det gäller att attrahera hyresgäster.

Fastighetsförvaltning för samordning och kontinuitet

Det är inte hållbart för den som har mer än någon enstaka fastighet att hantera den mängd uppgifter som följer med rollen. Andra kan vilja fokusera på vissa aspekter av ägandet som sammanfaller med de intressen man har. Då krävs en förvaltare som man kan överlåta ansvaret till då man vet att kompetensen och viljan finns.

Den yttre och inre säkerheten för fastigheter är en del av förvaltningen. Skötseln består också av varierande uppgifter men reparationer och renhållning är viktiga bitar för att hyresgäster ska uppskatta boendet. En fungerande och effektiv felanmälan är nödvändig. Den som tar sig an fastighetsförvaltning måste också ha förmågan att lyfta blicken från detaljerna och hålla koll på helheten.

Kategorier
Allmänt

Bra presentationsteknik skapar förutsättningar

Det är viktigt att säga saker på rätt sätt. Både i privatlivet och på arbetsplatsen. Om arbetet innebär att inför grupp berätta om projekt mm, är en bra presentationsteknik nödvändig.

Lena hade under många år arbetat på företagets kontor med olika typer av administration. Under tiden hade hon många gånger visat fram egenskaper som att tala inför grupp och även vara kreativ när det gällde att hitta lösningar.

Ändå blev hon förvånad när chefen erbjöd henne ett jobb på PR-avdelningen. Hon blev smickrad men förklarade att hon var tvungen att tacka nej. Trots att hon pratat inför arbetskamraterna var hon blyg och klarade inte av att stå och tala inför främlingar.

En kurs i presentationsteknik

Chefen som var övertygad om att hon var rätt person hade redan en lösning på problemet. Han hade bokat in, inte bara henne, utan flera på PR- avdelningen på en kurs i presentationsteknik. Hon lovade gå kursen men ville vänta med att tacka ja till jobbet till efter kursen.

Det visade sig bli en vändning i Lenas liv. Redan tidigt i kursen kände hon sig mera bekväm. Många av sakerna kände hon igen och använde sig av utan att tänka på det. Annat gällde sådant som att klä sig passande för presentationen, med vikt på att man själv skulle känna sig bekväm, och att de som lyssnade faktiskt inte hade en aning om vad hon skulle säga.

På tåget hem skickade hon ett mail till chefen där hon skrev ett ord i stora bokstäver JA och avslutade med en glad smiley.

Kategorier
Allmänt

Ge personalen hälsoundersökning i Uppsala

Ett vanligt sätt att visa uppskattning för personalen är genom att bjuda på kaffe och te under arbetsdagen. Men vad skulle de säga om de fick gå på en gratis hälsoundersökning hemma i Uppsala?

Fredrik satt tillsammans med personalansvarig och fikade. Samtalet rörde sig om personalförmåner. Han visste att jobbet de anställda gjorde inte alltid var det roligaste och att det slet på kroppen. Då och då lämnade någon för ett mera spännande eller mindre tufft jobb, vilket han hade full förståelse för.

Vad kunde han göra för att verkligen visa hur mycket de betydde? Han kände att personalfest en gång om året och gratis kaffe inte var nog.

Skyddsombud tipsade om hälsoundersökning i Uppsala

Kent, skyddsombudet, kom förbi för att hämta en kopp kaffe och hörde deras samtal.
Varför inte börja med en hälsoundersökning i Uppsala till alla anställda, flikade han in. Då skulle de få en ordentlig hälsogenomgång och hjälp på traven om det var något galet. Fredrik skulle få friskare och gladare personal. Det var väl ett bättre sätt att visa omtanke om sin personal?

Fredrik gillade idén och bestämde sig för att kolla upp det. På lunchen åkte han förbi Företagshälsan och fick information om hur han skulle gå tillväga och vad det skulle kosta. Nog var det lite dyrt, men personen han talade med berättade om vad som ingick och han insåg att det skulle vara värt det. Han ville ha sina anställda kvar, de var viktiga för honom både i verksamheten men även som vänner och kollegor.

Kategorier
Allmänt

BAM-utbildning för ökad trygghet och trivsel

BAM! Det är inte en smäll det handlar om, utan om en bättre arbetsmiljö. BAM är nämligen en förkortning för just det, Bättre ArbetsMiljö. Och det vill väl all ha?! Gå en BAM-utbildning!

Man tjänar mycket på en god arbetsmiljö. Man tjänar på det på individnivå, gruppnivå, företagsnivå, samhällsnivå … Ja, mycket att vinna alltså. Bara genom att förbättra miljön på jobbet.

För att arbetsmiljön ska anses som bra behöver man trivas och känna sig trygg där. Om man vill öka trygghet och trivsel på arbetsplatsen kan man gå en utbildning i Bättre ArbetsMiljö, BAM. Genom att gå en BAM-utbildning får man kunskap om hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö. Man lär sig upptäcka och förebygga eventuella risker. Det handlar dels om fysisk ohälsa och olyckor, men även om psykiskt och socialt välbefinnande. Det är minst lika viktigt.

Olika varianter av BAM-utbildning

En utbildning för bättre arbetsmiljö kan läggas upp på olika sätt och finns i olika omfattning. Vissa är kortare, bara under en dag. Andra kan vara flera dagar lång. Oftast finns både grundkurser och påbyggnadskurser. Vilken man bör gå beror lite på vilken roll man har på sitt företag och hur stort det är. Kurserna kan man gå på plats, men det finns även digitala alternativ. När man ska välja en kurs, tänk på att de bör uppfylla arbetsmarknadens krav på grundläggande arbetsmiljökunskaper. Då blir det bra.

Så sätt igång nu och boka en BAM-utbildning. Lycka till på vägen mot en riktigt bra arbetsmiljö!

Kategorier
Okategoriserade

En arbetsbänk som är bra

För att göra ett bra jobb så behöver man bra arbetsredskap och en bra arbetsställning. Då är en arbetsbänk på hjul en bra lösning, eftersom den kan flyttas till det ställe där den behövs.

Arbete i en verkstad kan innebär många tunga lyft och obekväma arbetsställningar som sliter hårt på kroppen, och kan skada knän och rygg. Därför är det extra viktigt att tänka på att skaffa ergonomisk inredning och bra arbetsredskap.

Skaffar man en bra arbetsbänk för verkstad kan man förebygga många problem. Arbetsbänkarna är anpassade för den tuffa miljön och är av ett robust material som tål kemikalier och oljor. Det underlättar arbetet om man dessutom väljer en bänk som har hjul och går att flytta till olika områden.

En arbetsbänk för verkstad är en bra arbetskamrat

Arbetsdagen skall vara rolig, och det blir den om man har bra arbetskamrater. En bra arbetsbänk är en sån arbetskamrat. Bänken går att flytta till den plats där den behövs, och den är höj- och sänkbar. Istället för att flytta det man ska jobba med, så flyttar man helt enkelt arbetsbänken.

Många tunga lyft försvinner och bänken är gjord att klara tung belastning. Innan man beställer en arbetsbänk för verkstad är det bra att kontakta företaget som säljer. De kommer gärna ut på plats och ser vilken utrustning som är bäst och hur arbetsplatsen kan utformas på ett ergonomiskt sätt.

Satsar man på förebyggande åtgärder så får man inte bara nöjda arbetskamrater, man slipper dessutom att någon drabbas av helt onödiga förslitningsskador.

Kategorier
Företagande

Förändringsledning behövs ibland

När det har låst sig på jobbet och man inte kommer längre med det man gör måste man våga titta på nya vägar. Då kan en kurs i förändringsledning ge den kraft som krävs för att ta kunna nya tag.

Relationer av alla slag behöver vara levande och förändras. Så är det också i ett företag. fastnar man i gamla rutiner så kan man inte utvecklas. Men förändring kan vara väldigt utmanande. Många vill bara att allt ska vara som vanligt.

Att våga ta steget till förändring kräver ofta stöd utifrån. Väljer man att söka stöd så blir det möjligt. Det svåra är när man inte ens vet om det man tänker och vill är riktigt. Har man då någon att samtala med och andra som är i samma situation så blir man starkare. Det är då man upptäcker förändringsledning.

Förändringsledning handlar mest om att stötta

Alla som försöker något nytt får uppleva motstånd och rädsla. Det ligger i förändringens natur. “Man vet vad man har men inte vad man får” har stoppat mycket bra utveckling alldeles i onödan. “Man vet vad man har” – men är det verkligen det bästa man “har”?

Telefonen är en av de moderna uppfinningar som oerhört många upplevde som farlig. Tanken på att man skulle kunna tala med någon som fanns flera mil bort var skrämmande. De som trodde på telefonens framtid vågade ta den förändringen. Förmodligen hade de inte möjlighet att få det stöd som förändringsledning kan ge. De lyckades ändå men de fick kämpa onödigt hårt.