Erbjudande

Global företagsutveckling erbjuder våra kunder utbildningskoncept för att lösa uppkomna problem.
Upptäck våra erbjudanden!

Kundanpassade utbildningar Migration

Projekt/Projektledning Konsultation

Kundanpassade utbildningar

Global företagsutveckling genomför främst kundanpassade utbildningar inom Microsoft Office, såväl i molnet som i en traditionell installation.

Du kan öka din kompetens i grundläggande formler och diagram i Excel, hantera områden, analysera data med PivotTabell  och PowerPivot för mycket stora datamängder.

En presentation är inte bara ett PowerPoint-bildspel, utan ett verktyg som ska få deltagarna att lyssna aktivt.

En mer avancerad programvara för presentation är Visio, som bl.a. är bra för processbeskrivningar och organisationsschema

Bli mer effektiv i ditt vardagliga arbete genom att använda Outlook fullt ut. Integrera Microsoft Skype for Business (tidigare Lync) tillsammans med Outlook och få bl.a. en chattfunktion.

Koppla på OneNote så att du kan skapa en anteckningsbok med bra kopplingar till Outlook.

Utnyttja Office 365 och dess fördelar genom att arbeta i molnet med Office Online eller lokalt med traditionell Office. Använd Office-programmen på andra produkter än PC , som t.ex. platta eller smartphone för att hantera dina dokument.

OneDrive ger stora möjligheter att få ordning på dina filer och åtkomst nästan när du så önskar. OneDrive är också en bra produkt för att dela filer och arbeta tillsammans.

Släpp dina mentala begränsningar och utnyttja operativsystemet Windows 8.1 och Windows 10 full ut.

 

Global företagsutveckling kan skapa utbildningar helt efter dina krav med ett eller flera program ur Microsoft Office.

Global företagsutveckling kvalitetssäkrar all utbildning och rapporterar tillbaka till kund efter genomförd utbildning mot uppsatta mål.

DSC02013 - Kopia

Migration

Migration

Vid en migration sker ofta ett byte av teknisk plattform samtidigt som en uppgradering av operativsystem och program till  den senaste version. Bytet kan också vara till för att lägga  programmen i molnet.
Global företagsutveckling har specialiserat sig på att kombinera migration av mjukvara i samklang med hårdvaran. Utbildningen ger en trygghet åt användarna att gå in i sin nya miljö.

Global företagsutveckling kan genomföra seminarier eller webbinarier i samband med migrationen. Kompletterande utbildning kan också ske i respektive program som t.ex. Excel, Outlook, Skype for Business (tidigare Lync), OneDrive, OneNote eller andra Office-program.

Den nya tekniken kommer inte att upplevas som avskräckande av användaren, utan som ett naturligt inslag i bytet av IT-miljö. På samma sätt blir bytet till en senare version av programvarorna en naturlig del av teknikbytet.

Picture Software

Projekt / Projektledning

Project-picture

Både projektledaren och projektdeltagaren behöver kunskap för att kunna driva och genomföra projekt.

Global företagsutveckling erbjuder grundläggande utbildningar både för projektledare och deltagare.

Vi har specialistkompetens i att använda Microsoft Project, ett projektverktyg som t.ex. kan användas för att skapa projektplaner, följa upp projekt eller rapportera till projektets intressenter.
Microsoft Visio är ett bra komplement till Microsoft Project. Microsoft Visio kan användas för att skapa underlag och information till projektets in tressenter. Global företagsutveckling erbjuder utbildning inom dessa programvaror(och eventuellt fler kunden önskar) tillsammans med projektledarutbildningen.

 

Global företagsutveckling erbjuder även projektledare för era projekt. Våra projektledare driver, följer upp och rapporterar effektivt era projekt.

Konsultation

Global företagsutveckling erbjuder konsulthjälp inom hela Microsoft Office.

Några exempel på uppdrag kan vara hjälp till att skapa en design av arbetsböcker i Excel, mallar i Word eller PowerPoint. Vidare kan vi ge stöd och hjälp för att skapa bra PowerPoint presentationer.

Andra uppdrag kan vara att strukturera och skapa anteckningsböcker i OneNote.