Kategorier
Okategoriserade

Kontorsflytt – vanliga frågor och svar 

I den här texten ska vi titta lite närmare på en speciell typ av flytt. Vad händer egentligen då ett företag ska byta lokaler och kanske, som en följd av ökad omsättning, ska byta till större lokaler? Att genomföra en kontorsflytt blir nödvändigt om man ska byta till större lokaler, till mindre sådana – som en följd av sämre tider – eller om man ska byta till en mer attraktiv adress. 

Oavsett anledning till varför en kontorsflytt ska ske så finns det saker att tänka på. Det grundläggande och det absolut viktigaste handlar om att man inte får låta flytten dra ut på tiden. Tid är pengar, och det blir extra tydligt då man ser till företag. Hur mycket kostar en dags arbete som inte blir utfört? En kontorsflytt kan definitivt spela en avgörande roll för hur omsättningen ser ut. 

Med det sagt, här nedan kommer information, tips och råd kring en kontorsflytt – upplagt genom svar på vanliga frågor. Enligt följande: 

Kan vi genomföra en kontorsflytt på egen hand? 

Ja, det kan givetvis vara en lösning. Dock så bör det då också handla om ett mindre företag. Att flytta som större företag kräver en mer djupgående planering där varje liten sten måste vändas för att en smidig företagsflytt ska kunna ske. Vi skulle säga att även mindre företag tjänar på att ta professionell hjälp. Det handlar om en investering. 

Vad är extra viktigt att tänka på vid en kontorsflytt? 

Att man inser att det är ett projekt som bygger på planering. Anlitar ni en expert på kontorsflytt så kommer denne partner att skapa en flyttplan där allt från inventering, packning, transport, installation och städning av de gamla lokalerna vävs ihop. Den plan man skapar gör att flytten kan delas upp i mindre beståndsdelar och att den, genom detta, kan ske smidigare och utan en massa tidskrävande flaskhalsar. 

Kategorier
Okategoriserade

Minska sjukskrivningarna med hälsokontroller

Har ditt företag problem med sjukdagar och långtgående sjukskrivningar? Bortser man från den pandemi som lamslagit världen under drygt två års tid så kan man se att många företag – i en vanlig tid – brottas med dessa problem. Att anställda blir sjuka kostar pengar. Man tappar fart, man tappar i produktion och om det dessutom handlar om långa sjukskrivningar så kan man tvingas anställa nya personer som behöver läras upp. Kort sagt: varje sjukdag bär – på ett eller annat sätt – en stor ekonomisk förlust. 

Företag kan ha svårt att se mönster i detta. Att folk blir sjuka är en del av livet. Man kan inte förhindra att någon får feber, influensa eller drabbas av en kraftig förkylning. Däremot finns det andra sjukskrivningar som man kan förhindra och där man, genom ett preventivt arbete, kan få personalen att må bättre. Här kan man direkt peka på stress, press och en för hård arbetskultur. Många mår inte bra då de befinner sig på sina arbeten och många idag har svårt att skilja på vardag och jobb. Man tänker på arbetet 24/7 och man känner ångest även då det är helg. 

För många arbetsgivare blir detta faktum ofta en total överraskning: man tror att den arbetsmiljö man erbjuder är perfekt och att folk, helt enkelt, trivs och mår bra av de arbetsuppgifter man får är både stimulerande och hanterbara. Hur tar man egentligen reda på hur det står till? Kan man förhindra stress och dålig arbetsmiljö? 

Det finns många vägar att gå i dessa frågor, men en väg har fallit lite i glömska. Klassiska hälsokontroller i Stockholm ger nämligen tydliga svar på hur de anställda mår både rent fysiskt och rent mentalt. Att boka in hälsokontroller i Stockholm som företag ger tydliga svar och en möjlighet att skapa förändringar som i sin tur kan leda till en arbetsmiljö där alla trivs, en bättre företagshälsa och där antalet sjukskrivningar kan reduceras kraftigt. Det är en ren investering. 

Hälsokontroller i Stockholm blir ett startskott för ett bättre liv 

För den enskilde individen kan detta visa att man arbetar för ett företag som verkligen bryr sig. Om man exempelvis skulle visa sig ha för högt blodtryck, dåliga levervärden, ha ett undermåligt immunförsvar eller löpa risk för att drabbas av diabetes så kan insatser sättas in på ett tidigt stadie. Man tar tester på allt detta i samband med hälsokontroller i Stockholm och utöver detta så ges man även möjlighet att samtala om hur man mår – egentligen. 

För många blir detta en ögonöppnare och där man ser detta samtal som ett startskott för att börja förändra saker i den egna vardagen. Man börjar delta vid samtal med en terapeut och sätter upp nya mål både vad gäller den egna fysiken och för sina mentala hälsa. Det handlar ofta om en lång resa, men det är också en resa där man hela tiden kan bocka av nya mål. Hälsokontroller utgör ett startskott för ett nytt, sundare och mer hälsosamt liv.