Kategorier
Redovisningsbyrå

Effektiv hantering av företagsadministration med en skicklig redovisningsbyrå i Stockholm

När man driver ett mindre eller medelstort företag är det inte nödvändigt att vara en expert på bokföring. Istället kan man överlåta detta arbete till en pålitlig redovisningsbyrå i Stockholm som är redo att hjälpa till.

Ett gammalt talesätt säger att en skomakare bör hålla sig till sitt yrke, och detta resonemang gäller i hög grad för ägare av mindre företag. Självklart vill företagaren driva verksamheten med minimala kostnader. Detta leder ibland till att företagaren spenderar kvällar och helger på att hantera löpande bokföring och andra administrativa uppgifter. Tyvärr är detta inte det mest gynnsamma för varken företaget eller familjelivet!

Efter några års framgångsrik verksamhet, märker du att det är dags att se över företagets administration. Trots att du klarar av momsdokumentation och arbetsgivaravgifter behöver du hjälp med årsbokslutet. Att anlita en bekant för detta ändamål är inte en långsiktig lösning.

Förenkla företagets administration

För att ge dig mer frihet att fokusera på kärnverksamheten beslutar du dig för att överlåta den dagliga administrationen till en trygg redovisningsbyrå i Stockholm. Genom att dela med dig av bankkontoutdrag och utläggsfakturor kan byrån sköta den löpande bokföringen smidigt. Dessutom tar de över ansvaret för momsdokumentation och arbetsgivaravgifter, vilket ger dig mer andrum. I takt med att ditt företag växer och utvecklas, inser du behovet av att ha ett reviderat årsbokslut, särskilt om du planerar att ansöka om lånekapital från en bank. Här spelar redovisningsbyrån en avgörande roll genom att samarbeta med en revisor för att skapa ett noggrant årsbokslut som uppfyller de krav som banken ställer.

Efter att ditt företag har nått en betydande omfattning börjar du känna behovet av att ha bättre insikt och kontroll över företagets ekonomiska situation. En kunnig redovisningsbyrå i Stockholm kan hjälpa till genom att ta fram periodiserade månadsbokslut och upprätta likviditetsprognoser. Dessa verktyg ger dig ökad förståelse för ditt företags ekonomi och möjlighet att fatta välgrundade beslut.

Kategorier
Företagsskyltar

Kvalitet och garanti på synliga skyltar

Det är meningen att skyltar ska synas, väcka intresse och ge information till alla i sin närhet. För att budskapet ska gå fram så krävs en riktigt bra skylt.

Det kan väl inte vara så svårt att krafsa ner några ord på en bit kartong och tejpa fast på fönstret? Nej, det är verkligen inte svårt. Men inte effektivt. För att er skylt ska synas och göra skillnad så krävs något mer, det krävs en erfaren hand som har varit med förut. Ni kan få skyltar i varierande storlek, färg och design.

Det är viktigt att en skylt verkligen förmedlar det som ni vill säga. En skylt där budskapet är tydligt och som verkligen väcker intresse. En skräddarsydd skylt är ännu bättre, eftersom det gör den unik. Ni kan få hjälp med allt från beställning och planering av skylten, till bygglov och montering.

Använd fantasin för att skapa skyltar

Det finns faktiskt bara en gräns för hur er skylt kan se ut, och det är er fantasi. Såklart ingår säkerhet och praktiska lösningar. När ni anlitar en expert som verkligen har varit med förut så är det väldigt lite som ni behöver oroa er för. Hur vill ni att er skylt ska se ut då? Ska det vara ett plakatliknande arrangemang, eller fria bokstäver?

Det finns så många olika typer av skyltar. Något som är väldigt effektivt året om, dygnet runt är en belyst lådskylt. Det kan verkligen göra skillnad. Det fungerar i storstäder, i små byar och på alla andra platser där ni behöver en belyst lådskylt.

Kategorier
Företagande

Investera i språkutbildning för dina anställda

Om det uppstår kostsamma missförstånd på grund av att din personal inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska, är det värt att satsa på en gemensam språkutbildning.

Bra kommunikation är ofta avgörande för ett framgångsrikt företag. Det gäller både internt, mellan de anställda, och externt, gentemot kunder, underleverantörer, myndigheter och andra intressenter. Dessutom sker mycket av dagens kommunikation digitalt, där skriftlig korrekthet är av största vikt. Annars kan missförstånd och fel uppstå, vilket i värsta fall kan vara förödande.

Tyvärr är det inte alla som behärskar svenska tillräckligt väl för att kunna skriva tydliga och välformulerade meddelanden. Dessutom kan vissa anställda ha svenska som andraspråk, vilket gör det ännu svårare för dem att uttrycka sig klart och tydligt, både i skrift och tal.

Som företagare är det viktigt att identifiera behovet av att förbättra personalens svenska kunskaper. Om det förekommer missförstånd med jämna mellanrum, bör det ses som en varningsklocka. Små missförstånd kan kanske tolereras, men om man ignorerar problemet ökar risken för större och kostsamma missförstånd.

Ett värdefullt tips är att anlita en privatlärare i svenska. Det behöver inte vara komplicerat eller formellt. Genom att regelbundet avsätta lite tid för språkutbildning kan man tillsammans med läraren arbeta på att förbättra de anställdas svenska kunskaper. Läraren kommer att börja med att utvärdera behovet och sedan anpassa undervisningen därefter.

Fördelar med språkutbildning

Att investera i språkutbildning för företag för dina anställda kan ge flera fördelar. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

  • Effektivare kommunikation: När dina anställda förbättrar sina svenska språkkunskaper kommer kommunikationen både internt och externt att bli mer effektiv och tydlig. Det minskar risken för missförstånd och felaktigheter.
  • Professionell image: Ett företag som kommunicerar på ett korrekt och välformulerat sätt ger ett professionellt intryck. Det kan stärka förtroendet hos kunder, samarbetspartners och andra intressenter.
  • Ökad produktivitet: Genom att förbättra de anställdas språkfärdigheter kan du öka produktiviteten. Tydliga och effektiva meddelanden sparar tid och minskar risken för arbetsrelaterade problem.
  • Stärkt samarbete: Genom att investera i språkutbildning visar du omsorg om dina anställda och deras utveckling. Det kan stärka lagandan och samarbetet inom företaget.
Kategorier
Catering

En cateringfirma för alla typer av företag

En cateringfirma med lång erfarenhet och stora kunskaper har alltid möjlighet att hjälpa till vid stora och små evenemang. Anlita proffsen för ert företag.

Det är så viktigt med detaljerna när man har att göra med ett företag. Det ska vara god mat, prisvärt och samtidigt göra något för att företaget ska utvecklas och växa. En cateringfirma som har koll på dessa saker kan erbjuda förstklassig catering för företag av alla storlekar, oavsett om det gäller en inspirerande frukost, jobblunch eller festmiddag.

Ibland vill man bara ha en extra god fralla för att se till så att frukosten på företaget blir extra mysig och trevlig när ni ska gå igenom extra tråkiga ämnen. Guldkanten på tillvaron. Andra gånger vill man visa sin uppskattning genom en fullskalig festmiddag. Oavsett vad ni behöver, så finns det att tillgå.

Cateringfirma som erbjuder underhållning

Nog för att det är roligt att vara den som har ordnat allt och har ansvaret för att allt går som det ska, men det är alltid skönare att ha någon annan som fixar åt en. När ni anlitar en cateringfirma som är tillräckligt stor, och har de rätta kontakterna, så kan ni få hjälp att hitta precis rätt underhållning.

Det kan gälla en föreläsning eller musikunderhållning. Det är extra bra när ni har annat att tänka på. Hör av er med funderingar, tider, allergier och allt annat som er cateringfirma behöver veta. Då kan ni få ett omfattande erbjudande som gör att ni kan ha en riktigt trevlig konferens, event eller jobblunch.

Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – därför är det viktigt

Över tid så kan väldigt många saker ske inom ett aktiebolag och genom att upprätta ett aktieägaravtal så kan man också tydliggöra vad som gäller vid olika typer av situationer.

Ett aktieägaravtal gör det enklare för styrelsen i ett aktiebolag att hantera olika scenarion. Vad händer om någon vill sluta, vad ska ska om det plötsligt börjar gå väldigt dåligt – eller tvärtom: riktigt bra – och hur ska man agera i händelse av exempelvis en skilsmässa? Det senare är ett typiskt exempel på en viktig detalj att inkludera i ett aktieägaravtal då man annars kan se att en stor del av en aktiepost kan försvinna till någon annan.

Genom att anlita en advokat inom affärsrätt och, tillsammans med denne, upprätta ett aktieägaravtal kan man staka ut riktningen för ett företag och, till mångt och mycket, bestämma om hur framtiden ska se ut och vad som ska gälla. Det borde egentligen vara obligatoriskt att skriva ett sådant avtal då det kraftigt minskar risken för missförstånd och för framtida konflikter. Ett aktieägaravtal kan dessutom vara för your eyes only och inte vara publikt – det viktiga är att samtliga berörda parter undertecknar avtalet och är med och utformar det.

Vad ska inkluderas i ett aktieägaravtal?

Hur ett aktieägaravtal utformas och vad som inkluderas i detta är något som står aktieägarna fritt att själva ta fram. Det finns egentligen inga hinder och begränsningar för vad ett aktieägaravtal kan innehålla, men man bör givetvis vara medveten om att alltför många detaljer och klausuler kan skapa ett rörigt avtal som blir svårt att tyda.

Ser man till utformningen så bör man, som sagt, anlita en advokat som hjälper till att utforma avtalet och dels så bör var och en av de berörda parterna sätta sig ned och plocka fram detaljer som man själva tycker är extra viktiga. Man kan se att några detaljer normalt brukar förekomma i ett aktieägaravtal och här nedan följer några exempel:

  • Aktier. Hur ska aktier fördelas mellan aktieägarna – och hur ska man köpa och sälja dessa? Viktigt är även att före in i avtalet hur nya aktier ska hanteras och vad som gäller vid fördelning av sådana.
  • Sekretess. En klausul som stipulerar sekretess mot tredje part bör finnas med i ett aktieägaravtal.
  • Rättigheter och skyldigheter. Vilka rättigheter har man – och hur ser skyldigheterna ut? Rösträtt, rätt att rösta och rätt att delta i exempelvis en bolagsstämma.
  • Konfliktlösning. Om en tvist uppkommer mellan ägarna av aktier så kan en mekanism i aktieägaravtalet lösa dessa. Det kan handla om exempelvis medling eller skiljeförfarande.
  • Konkurrens. Om någon väljer att sluta så kan det vara bra med en klausul som förbjuder – under en viss tid – denne från att arbeta inom en liknande bransch eller hos exempelvis en konkurrent.
Kategorier
Företagande

Viktigt med bra kontorsmöbler i Stockholm

Då prestation idag är viktigare än någonsin är frisk personal A och O. Ett sätt att se till att alla mår bättre är att skaffa bra kontorsmöbler i Stockholm.

Krister var överlycklig då han fick möjlighet att ta över callcentret han tittat på så länge. Efter att ha gått igenom alla papper hade han konstaterat att företaget inte använts till sin fulla potential. Trots att personalen han skulle ta över sa att de trivdes och tyckte om att arbeta på företaget, kände han att något inte stämde.

Så snart han skrivit på pappren och övertagningsdatum var klart, kontaktade han ett företag som sålde kontorsmöbler. De befintliga var under all kritik och personalens ergonomiska förutsättningar var katastrofala. Det skulle bli hans första sak att ändra på och sedan skulle han tala med de anställda en och en.

Kontorsmöbler utgjorde bra nystart

Genom att köpa prisvärda kontorsmöbler i Stockholm och installera dem innan personalen kom på jobb hans första dag som ägare, ville han visa vem han var. Det fick omedelbart resultat. De människor som mött honom med artiga leenden under tidigare besök log nu stort och log stort när han berättade att en ergonom skulle komma och hjälpa dem med inställningar.

Nu visste alla att han ville dem väl. Nästa steg var ett möte där han berättade om framtiden och fick alla ombord på samma båt. Det var viktigt att personalen kände sig delaktig i företaget så alla var välkomna att komma med förslag, direkt eller anonymt, vad de ville ändra på i framtiden för att få en bättre arbetsmiljö.

Kategorier
Allmänt

Rusta och matcha är modellen som håller i längden

Rusta och matcha är en utarbetad metod som håller för att du ska kunna hitta din plats på arbetsmarknaden och få en sysselsättning som passar dig helt perfekt.

När du varit sjukskriven länge eller sökt arbete år ut och år in utan bra resultat är det inte helt omöjligt att du kan få gå en rond med rusta och matcha. De är specialister på att hitta rätt sak för dig. I samtal kartlägger ni tillsammans vad som skulle passa dig bäst att göra i ditt framtida yrkesliv.

Rusta och matcha är ett samarbetande organ till Arbetsförmedlingen och det är därför du först måste vända dig till dem för att få lov att få hjälp av rusta och matcha för att hitta rätt i livet. Det kanske inte är meningen att du ska söka arbete alls just nu. Du kanske har slirat in på helt fel bana.

Rusta och matcha gör dig medveten om dina val

Tack vare rusta och matcha kan du bli medveten om vad du egentligen behöver. Det kan vara att gå en utbildning där din talang och dina förmågor kan komma till nytta på precis rätt sätt. Lite som att gå till en syokonsulent i skolan, men det här är så mycket bättre.

Här är det tal om att samarbeta för att nå rätt resultat. Du sitter tillsammans med en av coacherna och får hjälp med att lära dig grundläggande data, fylla i CV, få yrkesvägledning och studievägledning. Utöver det finns det motiverande samtal och träning på hur du ska agera vid intervjuer.

Kategorier
Bostad

Fastighetsboxar – vanliga frågor

Har du varit inne i en nybyggd fastighet så har du säkerligen också sett att en sådan inte har de gamla dörrarna med brevinkast. Istället har man fastighetsboxar monterade vid entrén – något som skapar ett elegant uttryck och en stilren känsla som bidrar till att man som besökare känner sig välkommen.

Fastighetsboxar är emellertid långt ifrån exkluderade till moderna fastigheter och modern arkitektur. Det finns en uppsjö av olika modeller, storlekar och designer som gör dessa till en lämplig lösning även i äldre fastigheter – oberoende av stil och interiör i dessa. Här nedan ska vi gå igenom lite mer på djupet om fastighetsboxar och vi gör detta genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande:

Vilka fördelar finns med fastighetsboxar?

Det finns flera fördelar med att välja fastighetsboxar. Att du som boende slipper en dörr med brevinkast innebär att du också slipper en massa spring i trapporna. Brevbäraren lämnar alla brev och alla paket direkt vid entrén och i din egen box där. Utöver detta så slipper du även både ljud och matos som kan leta sig in genom brevinkastet.

Och, i händelse av brand och giftig brandrök så kan avsaknaden av ett brevinkast vara skillnaden mellan liv och död. Det är de stora fördelarna med fastighetsboxar – utöver det estetiska lyft som de adderar till fastigheten och interiören.

Vad ska jag tänka på när jag köper fastighetsboxar?

Det man ska tänka på är att välja en trygg och säker tillverkare som kan möta era behov vad gäller exempelvis yta. Hur pass stora fastighetsboxar behöver ni – och finns det exempelvis alternativ vad gäller form, bredd, djup och höjd? Se även till att få hjälp med att hitta rätt färg.

Även om fastighetsboxar inte skräddarsys så ska företaget ni väljer kunna hjälpa er att hitta bästa tänkbara lösning utifrån era behov och krav. Att man ger garanti på produkten är även det något som ni ska kolla upp innan. Minst 10 år garanti är lite av ett krav att ställa.

Är fastighetsboxar säkra?

Ja, det handlar om en trygg och säker lösning där själva låsanordningen inte kan forceras med våld i det första taget. Man kan välja mellan nycklar eller att installera mer moderna låssystem där exempelvis en blipp kan användas för att låsa- och låsa upp. Det handlar om säker lösning som verkligen underlättar din vardag. Att få all post och alla paket samlade direkt vid entrén gör allt lite enklare.

Kategorier
Juridik

Anlita en skicklig advokat i Stockholm

Ibland hamnar man i knipa och måste ha juridisk hjälp av en advokat. Då gäller det att anlita rätt advokat i Stockholm. Här kommer några användbara tips.

Är man misstänkt för ett brott ska man ta hjälp av en brottmålsadvokat. Om brottet man misstänks för kan ge mer än sex månaders fängelse brukar man ha rätt till en offentlig försvarare. Det betyder att det då är staten som betalar advokatens lön. Detta för att alla ska ha rätt till en bra försvarare.

Man kan själv välja vilken advokat man vill ha och bör så göra. Gör man inget aktivt val utser i stället rätten en försvarare och då är det inte säkert att denne är särskilt erfaren eller engagerad. Vill man ha tips på advokater kan man använda den sökfunktion som finns på advokatsamfundets hemsida.

Viktigt att man litar på sin advokat

Har man inte rätt till en offentlig försvarare kan man använda sig av det rättsskydd som ingår i hemförsäkringen. Det kan vara bra att känna till att det inte kostar något att kontakta en advokat i Stockholm och att ha ett inledande samtal. När man träffar en advokat för första gången brukar man kort få berätta vad man behöver hjälp med.

Det händer att advokater tackar nej till uppdrag. Det beror oftast på att advokaten inte har rätt kunskap eller är för uppbokad och inte har den tid som målet kräver. Som målsägande är det viktigt att man litar på sin advokat och upplever att denne gör ett bra jobb. Känner man tveksamheter inför sin advokat ska man byta. Hitta mer om en skicklig advokat på denna sida: https://www.salmipartners.se/

Kategorier
Bostad

Underhållsplaner med förebyggande åtgärder

Om du äger fastigheter och vill undvika obehagliga överraskningar behöver du upprätta underhållsplaner. Låt en konsult med erfarenhet göra jobbet åt dig.

Den som äger fastigheter med hyreslägenheter har mycket att tänka på. De boende ska inte besväras av avlopp som krånglar. Husen ska vara väl isolerade. Inte minst gäller det om hyresgästerna står för sina egna uppvärmningskostnader. Naturligtvis får det inte finnas läckage från taken och under vintern får inga istappar falla från dem och skada någon.

Fastigheter och människor har många likheter. Många låter sig regelbundet besiktigas av läkare. I vissa fall måste kroppens innanmäte fotograferas för att kontrollera om det finns några skador. På samma sätt kan en fastighets avlopp behöva undersökas. Men för att undvika att akuta problem uppkommer är det bäst att ha en underhållsplan.

Underhållsplaner och besiktning

Underhållsplaner behövs för att få till stånd överblick över en fastighets ekonomi. Alla fastigheter utsätts för förslitning. Det kan vara av väder och vind, men även boende kan vara obarmhärtiga mot ett hus. Om inte skador uppmärksammas vid en besiktning och repareras, kan de leda till allvarliga konsekvenser, exempelvis behov av stambyten eller liknande.

För en fastighetsägare står hjälpen om hörnet. Det finns konsultföretag som har lång erfarenhet av att ta fram en underhållsplan. En sådan plan ska innehålla en del basfakta om fastighetens ålder, ritningar med mera. Det ska framgå vilka reparationer och renoveringar som gjorts. Men framförallt ska planen innehålla de åtgärder som regelbundet ska genomföras för att fastighetens värde ska kunna upprätthållas.