Kategorier
Företagande

Investera i språkutbildning för dina anställda

Om det uppstår kostsamma missförstånd på grund av att din personal inte har tillräckligt goda kunskaper i svenska, är det värt att satsa på en gemensam språkutbildning.

Bra kommunikation är ofta avgörande för ett framgångsrikt företag. Det gäller både internt, mellan de anställda, och externt, gentemot kunder, underleverantörer, myndigheter och andra intressenter. Dessutom sker mycket av dagens kommunikation digitalt, där skriftlig korrekthet är av största vikt. Annars kan missförstånd och fel uppstå, vilket i värsta fall kan vara förödande.

Tyvärr är det inte alla som behärskar svenska tillräckligt väl för att kunna skriva tydliga och välformulerade meddelanden. Dessutom kan vissa anställda ha svenska som andraspråk, vilket gör det ännu svårare för dem att uttrycka sig klart och tydligt, både i skrift och tal.

Som företagare är det viktigt att identifiera behovet av att förbättra personalens svenska kunskaper. Om det förekommer missförstånd med jämna mellanrum, bör det ses som en varningsklocka. Små missförstånd kan kanske tolereras, men om man ignorerar problemet ökar risken för större och kostsamma missförstånd.

Ett värdefullt tips är att anlita en privatlärare i svenska. Det behöver inte vara komplicerat eller formellt. Genom att regelbundet avsätta lite tid för språkutbildning kan man tillsammans med läraren arbeta på att förbättra de anställdas svenska kunskaper. Läraren kommer att börja med att utvärdera behovet och sedan anpassa undervisningen därefter.

Fördelar med språkutbildning

Att investera i språkutbildning för företag för dina anställda kan ge flera fördelar. Här är några viktiga aspekter att tänka på:

  • Effektivare kommunikation: När dina anställda förbättrar sina svenska språkkunskaper kommer kommunikationen både internt och externt att bli mer effektiv och tydlig. Det minskar risken för missförstånd och felaktigheter.
  • Professionell image: Ett företag som kommunicerar på ett korrekt och välformulerat sätt ger ett professionellt intryck. Det kan stärka förtroendet hos kunder, samarbetspartners och andra intressenter.
  • Ökad produktivitet: Genom att förbättra de anställdas språkfärdigheter kan du öka produktiviteten. Tydliga och effektiva meddelanden sparar tid och minskar risken för arbetsrelaterade problem.
  • Stärkt samarbete: Genom att investera i språkutbildning visar du omsorg om dina anställda och deras utveckling. Det kan stärka lagandan och samarbetet inom företaget.
Kategorier
Catering

En cateringfirma för alla typer av företag

En cateringfirma med lång erfarenhet och stora kunskaper har alltid möjlighet att hjälpa till vid stora och små evenemang. Anlita proffsen för ert företag.

Det är så viktigt med detaljerna när man har att göra med ett företag. Det ska vara god mat, prisvärt och samtidigt göra något för att företaget ska utvecklas och växa. En cateringfirma som har koll på dessa saker kan erbjuda förstklassig catering för företag av alla storlekar, oavsett om det gäller en inspirerande frukost, jobblunch eller festmiddag.

Ibland vill man bara ha en extra god fralla för att se till så att frukosten på företaget blir extra mysig och trevlig när ni ska gå igenom extra tråkiga ämnen. Guldkanten på tillvaron. Andra gånger vill man visa sin uppskattning genom en fullskalig festmiddag. Oavsett vad ni behöver, så finns det att tillgå.

Cateringfirma som erbjuder underhållning

Nog för att det är roligt att vara den som har ordnat allt och har ansvaret för att allt går som det ska, men det är alltid skönare att ha någon annan som fixar åt en. När ni anlitar en cateringfirma som är tillräckligt stor, och har de rätta kontakterna, så kan ni få hjälp att hitta precis rätt underhållning.

Det kan gälla en föreläsning eller musikunderhållning. Det är extra bra när ni har annat att tänka på. Hör av er med funderingar, tider, allergier och allt annat som er cateringfirma behöver veta. Då kan ni få ett omfattande erbjudande som gör att ni kan ha en riktigt trevlig konferens, event eller jobblunch.

Kategorier
Juridik

Aktieägaravtal – därför är det viktigt

Över tid så kan väldigt många saker ske inom ett aktiebolag och genom att upprätta ett aktieägaravtal så kan man också tydliggöra vad som gäller vid olika typer av situationer.

Ett aktieägaravtal gör det enklare för styrelsen i ett aktiebolag att hantera olika scenarion. Vad händer om någon vill sluta, vad ska ska om det plötsligt börjar gå väldigt dåligt – eller tvärtom: riktigt bra – och hur ska man agera i händelse av exempelvis en skilsmässa? Det senare är ett typiskt exempel på en viktig detalj att inkludera i ett aktieägaravtal då man annars kan se att en stor del av en aktiepost kan försvinna till någon annan.

Genom att anlita en advokat inom affärsrätt och, tillsammans med denne, upprätta ett aktieägaravtal kan man staka ut riktningen för ett företag och, till mångt och mycket, bestämma om hur framtiden ska se ut och vad som ska gälla. Det borde egentligen vara obligatoriskt att skriva ett sådant avtal då det kraftigt minskar risken för missförstånd och för framtida konflikter. Ett aktieägaravtal kan dessutom vara för your eyes only och inte vara publikt – det viktiga är att samtliga berörda parter undertecknar avtalet och är med och utformar det.

Vad ska inkluderas i ett aktieägaravtal?

Hur ett aktieägaravtal utformas och vad som inkluderas i detta är något som står aktieägarna fritt att själva ta fram. Det finns egentligen inga hinder och begränsningar för vad ett aktieägaravtal kan innehålla, men man bör givetvis vara medveten om att alltför många detaljer och klausuler kan skapa ett rörigt avtal som blir svårt att tyda.

Ser man till utformningen så bör man, som sagt, anlita en advokat som hjälper till att utforma avtalet och dels så bör var och en av de berörda parterna sätta sig ned och plocka fram detaljer som man själva tycker är extra viktiga. Man kan se att några detaljer normalt brukar förekomma i ett aktieägaravtal och här nedan följer några exempel:

  • Aktier. Hur ska aktier fördelas mellan aktieägarna – och hur ska man köpa och sälja dessa? Viktigt är även att före in i avtalet hur nya aktier ska hanteras och vad som gäller vid fördelning av sådana.
  • Sekretess. En klausul som stipulerar sekretess mot tredje part bör finnas med i ett aktieägaravtal.
  • Rättigheter och skyldigheter. Vilka rättigheter har man – och hur ser skyldigheterna ut? Rösträtt, rätt att rösta och rätt att delta i exempelvis en bolagsstämma.
  • Konfliktlösning. Om en tvist uppkommer mellan ägarna av aktier så kan en mekanism i aktieägaravtalet lösa dessa. Det kan handla om exempelvis medling eller skiljeförfarande.
  • Konkurrens. Om någon väljer att sluta så kan det vara bra med en klausul som förbjuder – under en viss tid – denne från att arbeta inom en liknande bransch eller hos exempelvis en konkurrent.